/ Шилэн данс / Таван сая төгрөгөөс дээш орлого, зарлага /
Эрэн сурвалжилж байна